ODLUKA TZ VRBOVCA

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRAVILA ZA OSNIVANJE I DJELOVANJE

PRAVILA ZA OSNIVANJE I DJELOVANJE

* Pdf dokumente možete povećavati sa Ctrl+ ili smanjivati sa Ctrl- .

PPS Destinacija

Turistička zajednica grada Vrbovca zajedno sa 14 gradova i općina Zagrebačke županije prijavila se u projekt Hrvatske turističke zajednice pod nazivom „PPS destinacija“. U sklopu projekta provoditi će se aktivnosti kojima će podupirati razvoj turističke ponude i aktivnosti upravljanja destinacijom, a to se prvenstveno odnosi na razvoj ponude destinacija u razdoblju pred i posezone (PPS).  PPS destinacija u kojoj se nalazi naš grad i koja je odabrana na natječaju, nazvana je ’ZAGREBi po zelenoj okolici’. Kao glavni turistički proizvodi na kojima će se najaktivnije marketinški raditi odabrani su: „Enogastro turizam“ i „Cikloturizam“, a koordinator PPSdestinacije je Turistička zajednica grada Jastrebarskog.  Hrvatska turistička zajednica će odabranim destinacijama koje sudjeluju u projektu u predstojećoj posezoni osigurati veću tržišnu vidljivost i prepoznatljivost za odabrane proizvode.

Destinacije udružene u ovaj projekt biti će u mogućnosti tržištu ponuditi raznovrsniju, bogatiju, atraktivniju i konkurentniju ponudu, a ovim projektom osigurati će se sredstva za dodatnu promociju te će destinacije biti posebno istaknute na web portalu HTZ-a, biti će osigurane posebne prezentacije za tour operatere i turističke agencije, ugostit će studijska putovanja turističkih agenata i novinara te biti prezentirane kroz posebne promotivne kampanje.