Dobrodošli!

Turistička zajednica grada Vrbovca pod svojim sadašnjim nazivom djeluje od 03. srpnja 1995. godine, a prije toga djelovala je kao Turistički savez Vrbovec od 01. svibnja 1976. godine.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma i Statutu Turističke zajednice Grada Vrbovca, Turistička zajednica osnovana je kao pravna osoba sa sljedećim tijelima:

 • skupštinom
 • turističkim vijećem
 • nadzornim odborom
 • predsjednikom turističke zajednice.

Skupština je osnivač Turističkog ureda, kojem je na čelu direktorica Jasna Benedik, dipl.oec. Direktorica turističkog ureda zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističkog ureda. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice.

Opći ciljevi turističke zajednice Grada Vrbovca su:

 1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda i iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda Grada Vrbovca tako da upravlja destinacijom,
 2. promocija turističkog proizvoda Grada Vrbovca,
 3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda Grada Vrbovca, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Za ostvarenje ciljeva Turistička zajednica Grada Vrbovca ima dužnost i obvezu:

 1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada Vrbovca,
 2. organizirati manifestacije i priredbe,
 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,
 4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče,
 5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,
 6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije u skladu sa Zakonom.

Danas Turistička zajednica ima jednog stalno zaposlenog, osobu koja je ujedno i direktor Turističkog ureda, te jednu osobu na stručnom osposobljavanju. Turistička zajednica grada Vrbovca u sustavu je turističkih zajednica gradova i općine Zagrebačke županije.

Osim s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije i turističkim zajednicama gradova i općina, Turistička zajednica grada Vrbovca u svom radu surađuje s brojnim institucijama, tvrtkama i udrugama. Partner u provođenju brojnih događanja i aktivnosti su joj Grad Vrbovec, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Radio Vrbovec,  Prva i druga osnovna škola Vrbovec, Srednja škola Vrbovec, Dječji vrtići, Narodna knjižnica Vrbovec,  PIK Vrbovec mesna industrija d.d., šumarija Vrbovec…. Te brojne udruge – Udruženje obrtnika Grada Vrbovca, HKUD Petar Zrinski, Limena glazba i mažoretkinje Vrbovec, Vinogradara i vinara Vrbovec, udruga konjara, udruga proizvođača tradicijskog proizvoda „Pera“, lovačke udruge, udruge žena iz grada Vrbovca i okolnih općina.

Od događanja koja Turistička zajednica Grada Vrbovca organizira svake godine ističemo turističko-kulinarsku manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“, koja se organizira od 1981. godine, svake godine posljednji vikend u kolovozu. Okosnicu događanja na manifestaciji čine udruge žena iz Vrbovca i okolnih općina – Preseke, Rakovca, Gradeca, Dubrave i Farkaševca, koje pripremaju tradicijska jela svoga kraja, kako su naučile od svojih majki i baka. Stalne dugogodišnje manifestacije koje organizira TZ Grada Vrbovca su obilježavanje Dana Grada, Vincekovog, vrbovečki fašnik, Revija u slici te Advent, zatim obilježavanja obljetnica slavnih i poznatih osoba koje su rođene ili živjele u Vrbovcu – grof Petar Zrinski i Katarina Zrinska, prva Hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka, pjesnike Krunoslava Kutena i Josipa Velebita te pjesnikinju Štefu Iskru Kršnjavi.

U svom radu Turistička zajednica Grada Vrbovca dobila je brojna priznanja i nagrade, od kojih bismo istaknuli priznanje sa zlatnim znakom Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa „The way to Croatia“ kao nagradu za kontinuirani dugogodišnji razvoj turističkih sadržaja temeljenih na tradicijskim vrijednostima hrvatske kuhinje 2014. godine. Zatim, srebrnu povelju u kategoriji ruralno-turističke manifestacije za „Kaj su jeli naši stari“, koja je dodijeljena u sklopu jedinstvenog nacionalnog projekta „Suncokret ruralnog turizma 2015.“

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Turistička zajednica grada Vrbovca,

Adresa: Trg Petra Zrinskog 1, 10340 Vrbovec,

Kontakt:  091 279 1708
Službeni mail: tzvrbovec.info@gmail.com,

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 8 – 16 sati

Direktorica: Jasna Benedik, mag. oec.