Izvorna folklorna skupina Brčevec i žene Brčevca djeluju od 1982. godine. Danas folklor broji 70-tak članova okupljenih u starijoj i mlađoj folklornoj skupini te tamburaškom sastavu, a žene 15 članica.Od 1999. godine u sastavu društva djeluje pomladak, dječja skupina koja okuplja 28 malih folkloraša.Od kada djeluje dječja folklorna skupina nastupa redovno na Državnoj smotri dječjih izvornih skupina koje su bile održane u Trogiru 2003. i u Samoboru 2005. godine.

Zajedno sa folklorom žene su sudjelovale na svim dosadašnjim manifestacijama „Kaj su jeli naši stari“, Fašniku i regionalnim smotrama, kao i na prijateljskim susretima s drugim društvima.

Sve ove godine članovi ovog društva rade na očuvanju folklorne baštine svoga sela, njeguju i prenose običaje i tradiciju svojih djedova na mlađe naraštaje. Članovi društva posebno se ponose originalnim nošnjama u kojima nastupaju, naslijeđenim od svojih djedova i baka.

Predsjednica je Radojka Britvić 095 547 5051