• Hotel i restoran Bunčić–Vrbovec, Zagrebačka 4, tel. 01 2720 570.
 • e-mail: hotel@hotel-buncic.hr

 • www.hotel-buncic.hh
 • Prenoćište i restoran Marina, M.Gupca 36, Vrbovec, tel. 01 2791 502,
  www.motel-marina.com
 • Eko imanje Zrno, Habjanovac 45, Dubrava, tel. 01 2728 173,
  www.bio-zrno.hr
  (Od 1988. g. na površini od 12 ha uzgoj poljoprivrednih kultura bez uporabe mineralnih gnojiva i pesticida. Uz zdravu hranu i ponuda edukativnih programa, rekreacija i smještaj.
 • Lovačka kuća Česma (obitelj Mešić), Kabal bb, Kabal – Farkaševac, ponuda: priroda i lov, smještaj
  (6 dvokrevetnih soba), tel. 01 2727 024, T/f: 01 2312 685,
  vmesic@inet.hr