View Larger Map

CIKLOTURISTIČKA KARTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE    ZG-ZU_cikloturisticka_karta_hr
ISTOČNI DIO RUTE
Istočni dio kojim prolazi glavna ruta djelomično je razvijen u turističkom smislu, dok je veći dio baziran na razvoju gospodarstva. Grad Dugo Selo poznat je po tradicionalnom organiziranju proslave martinja i sajma vina. Zelinsko područje je koncipirano na razvoju vinogradarstva i kao takvo nudi već gotov proizvod vinskog turizma sa mnogobrojnim vinskim podrumima, kao i sa vinskim cestama koje nadopunjuju cikloturističku ponudu.

Okolica Vrbovca je pretežito gospodarstvenog usmjerenja, dok sam grad Vrbovec sa postojećim smještajnim kapacitetom i okolnim izletištima nudi turistički doživljaj. U Ivanić Gradu, također, postoje smještajni kapaciteti i turistička ponuda. Biciklistički klubovi iz Dugog Sela, Zeline, Vrbovca i Ivanić Grada, usmjereni na sportska natjecanja i utrke, uključuju se i u aktivnosti turističkih zajednica na promoviranju rekreativnih vožnji područjem. To vrijedi i za lokalno stanovništvo i za turiste.