Za kanonske vizitacije 1720. spominje se današnje groblje na mjestu Brdu i u njemu kapela Svetih Triju Kraljeva, sagrađena kao dar Baltazara Patačića. Bila je zidana, dosta prostrana, presvođena, ciglom popođena. Imala je tri velika prozora i manji okrugli iza glavnog oltara. Sakristija s dva prozora bila je također presvođena i ciglom popločena. Spomenuti Baltazar Patačić poklonio je glavni oltar, izrezbaren, bojadisan, pozlaćen. Na njemu je bojadisani pozlaćeni tabernakul, sa strane kipovi sv. Stjepana kralja i sv. Ladislava kralja, među stupovima kipovi Davida kralja s citarom i Mojsija s 10 Božjih zapovijedi. Među njima je u sredini slika na platnu BD Marije s Isusom na krilu komu se klanjaju sveta Tri kralja. U gornjem djelu retabla bio je pokrov (cerada) u obliku luka i Nebeski Otac. U kapeli su tada smještena i dva pokrajna oltara: prvi Sv. Križa i duša u čistilištu, a drugi sa slikom sv. Josipa na samrti i kipovima sa strane sv. Ane i sv. Joakima. Kapela je sagrađena oko 1713. godine i bila je vrlo lijepa. U njoj je pokopana kolatorica Terezija Gereci udova Patačić. Veličina je kapele 3 x 8 hvati. 1840. drugi je pokrajni oltar sv. Roka. Tada se kapela popravlja jedino iz milostinje župljana. Zvono ima 79 kg.

Danas je u unutrašnjosti kapele sačuvan oltar s oltarnom slikom Poklonstva sv. Triju Kralja ali ne u tehnici ulja na platnu nego ulje na drvu. S lijeve i desne strane nalaze se drveni kipovi sv. Male Terezije i sv. Bernardice (zasigurno oni koje spominje župnik A. Kolarić u Spomenici župe prilikom postavljanja novog pokrajnog oltara u župnoj crkvi, jer je 1961. ovaj oltar prenesen u crkvu na groblju). Tu su još slike sv. Roka, ulje na platnu koja nosi potpis Sirnik, a na njoj je upisana godina 1911., te slika sv. Leopolda Bogdana Mandića, ulje na platnu.

Kapela je uređena 1959. izvana i 1960. iznutra. Popločena je mramorom. 1972. promijenjena je limarija i nanovo presvučena kupola tornja. 1985. mijenjani su žljebovi i djelomice sanirano krovište. 1990. crkva je podrezana i izolirana olovnim limom. Izvoditelj radova bio je Slavko Kovačićek iz Varaždina.1994. obnovljena je fasada izvana, a 1996. iznutra. Drveni oltar i kor obnovljao je Viktor Antolović, a novi mramorni oltar – menzu izradio je Ljudevit Minđek iz Varaždina. Temeljno uređenje krovišta s novim biber crijepom i limarija izvedeno je 2003. godine za vrijeme župnika Stjepana Hlevnjaka.

Mise se služe; (na blagdan Tri Kralja – 6.1.), blagdan sv. Roka (16. 8.), te na Dušni dan (2.11.).