Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Vrbovca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – NN 12/14; ispravak – NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Vrbovca:

poštom na adresu: Turistička zajednica grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 7a, 10340 Vrbovec

elektroničkom poštom: tzvrbovec@tzzz.hr

osobno u Uredu Turističke zajednice grada Vrbovca, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici www.pristupinfo.hr.